Back

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

§ 1. Postanowienia wstępne

Szanowny użytkowniku szanujemy podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności, w związku z czym przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz dokładamy wszelkich starań, by przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a także z poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane te dotyczą.

W związku z powyższym, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.), wprowadza się niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej również „Polityką„.

§ 2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Korzystając z serwisu mogą zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych. Poprosimy jedynie o te dane, które są niezbędne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych są Organizatorzy:
 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, 90-349 Łódź;
 • Związek Cyfrowa Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

§ 3. Warunki przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z poszczególnych usług dostępnych za pośrednictwem naszego serwisu. Za każdym, razem gdy będziemy prosić o podanie nam jakichkolwiek danych osobowych, poinformujemy Państwa dokładnie o warunkach ich przetwarzania przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. oraz
  Związek Cyfrowa Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa.
 2. Organizatorzy przetwarzają Państwa dane w następującym zakresie:
  1. Odwiedzających serwis re-d.pl: adres IP, czas nadejścia zapytania do serwera, informacje o typie przeglądarki oraz systemie operacyjnym. W przypadku jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę Re_d Rethink Digital Fest z innej strony to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie oraz inne dane, które ujawnicie Państwo w treści zadanego pytania;
  2. Rejestrujących się na wydarzenie: dane podane w formularzu założenia konta użytkownika, w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Re_d Rethink Digital Fest.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:
  1. w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, lub jej ograniczenia;
  2. w przypadku, gdy dane dotyczą zawartej z umowy, to przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy (co od zasady: 3 lata lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
  3. w celach podatkowych i sprawozdawczości rachunkowej w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami;
  4. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

§ 4. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności i Plików „cookies”
 2. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, poza podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora, w tym usługi informatyczne – na podstawie zawartych umów powierzenia lub organami publicznymi uprawnionymi do dostępu do tych danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że wyraźnie wyrażą na to Państwo zgodę lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

§ 5. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa

§ 6. Pliki „cookie” i warunki ich wykorzystania

 1. Pliki „cookie” to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu internetowego – re-d.pl, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się z serwisem z danego urządzenia końcowego (np. komputer, tablet, smartphone, itp.).
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki „cookie” oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu internetowego.
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron serwisów internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookie” w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookie”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookie”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 4. Pliki „cookie” mogą być przechowywane w przeglądarce internetowej na czas „sesji” lub na „stałe”:
  1. Pliki „cookie” SESYJNE są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  2. Pliki „cookie” STAŁE przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookie” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. W naszym Serwisie internetowym używamy następujących plików Cookie:
  1. Niezbędne – pliki „cookie” wymagane do poprawnego działania Serwisu, w tym do zapewnienia bezpieczeństwa. Korzystając z Serwisu wyrażasz zgodę na ich stosowanie. Jeżeli nie zgadzasz się na ich używanie lub jeśli chcesz ograniczyć korzystanie z Cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z korzystania z Serwisu;
  2. Marketingowe – Cookie opcjonalne, służące do personalizowania treści, wyświetlenia dopasowanych do użytkownika zawartości multimedialnych i reklam w Serwisie internetowym;
  3. Zewnętrzne – wykorzystywane przez współpracujące z Administratorem podmioty zewnętrzne;
 6. Wyłączenie lub ograniczenie przyjmowania plików „cookie” nie spowoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie internetowym Administratora, natomiast może powodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania.

§ 7. Postanowienia końcowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności i Plików „cookies”, prosimy o wysłanie ich pod adres: admin@sse.lodz.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy ich, aby stworzyć bardziej osobiste doświadczenie. Jeśli jednak nie czujesz się z tym dobrze, możesz zmienić sposób działania plików cookie w ustawieniach przeglądarki.