Back
Cyberbezpieczeństwo Leads

Audyt cyberbezpieczeństwa

Nazwa usługi:

Audyt cyberbezpieczeństwa

no. usługi:

16

kategorie:

Cyberbezpieczeństwo

realizator usługi:

Leads

eksperci realizujący usługę:

Albert Dawid Lewandowski, Maciej Cieśla, Michał Wasielewski

Co?
Usługa dotyczy audytu infrastruktury i opiera się na analizie i ocenie funkcjonowania systemów informatycznych w danym przedsiębiorstwie lub organizacji na poziomie procesu technologicznego. Dla kogo?
Dla kogo?
 • Firmy produkcyjne
 • Firmy zobligowane do zgodności z ISO27001 lub SOC2
 • Startupy
Co otrzymasz?
Ujednolicenie systemu, optymalizacja struktury wymiany danych, jej konfiguracja wg standardów bezpieczeństwa dla automatyki przemysłowej minimalizuje zagrożenia awarii sprzętu, działania złośliwego oprogramowania i ataków hackerskich oraz potencjalne przestoje. Usługa zagwarantuje firmie pełna wiedze o stanie systemu realizującego proces technologiczny w swoim przedsiębiorstwie.Kontrola zasobów: dostęp do informacji o zasobach sprzętowych, oprogramowaniu i poziomie jego bezpieczeństwa. Nadzór i zabezpieczenie danych osobowych oraz „know how" procesu
 • Zgodność ze standardami cyberbezpieczeństwa: obniżone ryzyko cyberataków oraz ich wpływu na ciągłość działania przedsiębiorstwa oraz gotowość przedsiębiorstwa do rozwoju komponentu cyberbezpieczenstwa przy zmniejszonych kosztach
 • Optymalizacja kosztów: zapobieganie awariom sprzętu i oprogramowania jest tańsze niż naprawa powstałych szkód
 • Analiza potencjalnych zagrożeń
 • Efektywna praca: wymiana lub modyfikacja dotychczasowych urządzeń/oprogramowania polepszy wydajność pracowników i samego procesu.
 • Opis usługi:
  Usługa dotyczy audytu infrastruktury i opiera się na analizie i ocenie funkcjonowania systemów informatycznych w danym przedsiębiorstwie lub organizacji na poziomie procesu technologicznego. Istota jest sprawdzenie czy system w skuteczny sposób chroni dane, działa zgodnie z wyznaczonymi celami operacyjnymi i kontrolnymi. Ocenie poddaje się: niezawodność rozwiązań informatycznych dyskretnych układów automatyki (stacje SCADA, PLC i przełączniki sieciowe), bezpieczeństwo danych, wydajność oraz zgodność z odpowiednimi normami technicznymi tj.:
  • ISO/IEC 27001 - obejmujące bezpieczeństwo informatyczne,
  • SO/IEC 62443 - dotyczące bezpieczeństwa infrastruktury przemysłowej.
  Ocena systemu może być całościowa, bądź skupiać się jedynie na wybranych obszarach wskazanych przez dane przedsiębiorstwo. W ramach przeprowadzanej oceny specjaliści mogą skupiać się wyłącznie na infrastrukturze, przyznawaniu uprawnień dostępu do poszczególnych urządzeń wykonawczych w tym stacji PLC, segmentacji sieci, realizacji zdalnego dostępu i zabezpieczeniach sprzętowych poszczególnych linii technologicznych.
  Analiza zagadnień może dotyczyć bezpieczeństwa:
  • sieci (router, WiFi, LAN, przełączniki, VLAN),
  • stacje PLC (dostępy i uprawnienia, aktualizacja oprogramowania),
  • zdalny dostęp (sprzętowe „zapory ogniowe", realizacja zdalnego serwisu).
  • aplikacji.
  Dzięki rzetelnej ocenie można wykonać raport uwzględniający problemy istotne i krytyczne.
  Jak bedzie wygladac usługa?
  • analiza architektury it/ot przedsiębiorstwa
  • zdefiniowanie wymagań i zgodności ze standardami cyberbezpieczeństwa
  • przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa
  • raport z przeprowadzonego audytu
  Co zyskasz?

  To efektywny sposób na polepszenie pracy, wyników firmy, a także zabezpieczenia infrastruktury przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Analiza obejmuje także fachowe doradztwo, rekomendacje co do zastosowania konkretnych rozwiązań oraz monitorowanie wdrożonych zmian.

  Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy ich, aby stworzyć bardziej osobiste doświadczenie. Jeśli jednak nie czujesz się z tym dobrze, możesz zmienić sposób działania plików cookie w ustawieniach przeglądarki.