Back
Cybersecurity Leads

Cybersecurity 4.0

Nazwa usługi:

Cybersecurity 4.0

no. usługi:

14

kategorie:

Industry 4.0

realizator usługi:

Politechnika Łódzka

eksperci realizujący usługę:

Grzegorz Liśkiewicz

Co?

Usługa typu test before invest dla firm zainteresowanych poznaniem możliwości rozwiązań z obszaru czwartej rewolucji przemysłowej i ocena możliwości wdrożenia tej technologii w swoich procesach produkcyjnych i usługowych. Usługa polega na indywidualnej konsultacji składającej się z rozpoznania stanu faktycznego w firmie, oraz sporządzenia raportu na temat możliwych szans i zagrożeń w zakresie stosowania rozwiązań I4.0 w danym przedsiębiorstwie. Usługa obejmuje w szczególności obszar inżynierii, maszyn przepływowych, oraz telekomunikacji i elektroniki
Dla kogo?
  • Startupy
  • Firmy planujące prace B+R i/lub wdrożenie innowacji produktowej/procesowej
Co otrzymasz?
  • Konsultacje indywidualną dotyczącą stosowanych i możliwych do zastosowania rozwiązań przemysłu 4.0
  • Raport
Opis usługi:
Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii cyfrowych i kulturze pracy z danymi firmy mogą zoptymalizować swoje procesy produkcyjne, zwiększyć wydajność, ograniczyć koszty oraz minimalizować ryzyko błędów ludzkich. Dodatkowo, lepsze wykorzystanie danych umożliwia podejmowanie bardziej trafnych decyzji biznesowych oraz szybsze dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych. W rezultacie, przemysł 4.0 stanowi nie tylko rewolucje technologiczna, ale także szanse na znaczący rozwój i sukces dla firm w erze cyfrowej. Usługa polega na przeprowadzeniu konsultacji z kluczowymi osobami w przedsiębiorstwie i przygotowaniu indywidualnej rekomendacji w zakresie możliwych do zastosowania rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej.
Jak bedzie wygladac usługa?

USŁUGA ZAWIERA
  • Konsultacje z personelem B+R lub kluczowym personelem w przedsiębiorstwie.
  • Raport zawierający indywidualna ocenę możliwości zastosowania rozwiązań monitoringu stanu pracy oraz predictive maintenance w przedsiębiorstwie.
Co zyskasz?
  • Podniesienie kompetencji kluczowego personelu przedsiębiorstwa w zakresie nowoczesnego przemysłu
  • Diagnoza szans i możliwości zastosowania rozwiązań I4.0
  • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej w zakresie przewag konkurencyjnych

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy ich, aby stworzyć bardziej osobiste doświadczenie. Jeśli jednak nie czujesz się z tym dobrze, możesz zmienić sposób działania plików cookie w ustawieniach przeglądarki.