Back
Industry 4.0 Innowacje ŁSSE

Digitalisation Workshops  

Nazwa usługi:

Digitalisation Workshops

no. usługi:

1

kategorie:

Innowacje, Industry 4.0

realizator usługi:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

eksperci realizujący usługę:

Kamil Zjawiony, Monika Tomaszewska, Przemysław Nowakowski, Ewelina Radke-Witczak, Kamil Kociszewski

Co?
Badanie dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa wraz z przygotowaniem mapy drogowej transformacji cyfrowej.
Dla kogo?
Dla MŚP. Usługa jest obowiązkowa dla każdego uczestnika projektu planującego skorzystać z innych usług.
Co otrzymasz?
Raport rekomendacyjny.
Opis usługi:
Usługa ma na celu stworzenie planu transformacji przedsiębiorstwa zgodnie z idea Przemysłu 4.0. Celem usługi jest zwiększenie konkurencyjności firmy za pomocą określenia poziomu dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz wytyczenia ścieżek jego cyfrowego rozwoju. Usługa polega na zbadaniu obecnego stanu adaptacji transformacji cyfrowej w organizacji oraz opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju w oparciu o moduły dostępne w ramach Re_d. Pracownicy przedsiębiorstwa wskazani do udziału w warsztatach uzyskają wiedze, w jaki sposób generować wartość dla firmy poprzez rozwiązania z zakresu transformacji cyfrowej, z jakich metod korzystać i jaki może być oczekiwany efekt. Ponadto, udział w takich warsztatach przygotuje pracowników i poszczególne działy firmy do późniejszego, efektywnego uczestniczenia w procesach wdrażania rozwiązań.
Jak bedzie wygladac usługa?
  1. Klient zaczyna od samooceny na bazie dostarczonej ankiety.
  2. Eksperci analizują wyniki i wspólnie z klientem omawiają potrzeby i wyzwania.
  3. Klient wyznacza zespół projektowy w swojej organizacji.
  4. Eksperci wizytują przedsiębiorstwo poznając je od środka, przeprowadzają warsztaty z planu transformacji i implementacji rozwiązań.
  5. Eksperci na bazie spotkań, rozmów, ankiet, a także audytu przygotowują mapę drogowa transformacji cyfrowej.
Co zyskasz?
  1. Badanie obecnego stanu adaptacji transformacji cyfrowej w organizacji.
  2. Indywidualna ścieżka rozwoju przygotowana w oparciu o moduły re_d.
  3. Liczne rekomendacje oraz strategia wdrażania działań z zakresu transformacji cyfrowej.
  4. Solidne przygotowanie pracowników do późniejszego, efektywnego uczestniczenia w procesach wdrażania rozwiązań.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy ich, aby stworzyć bardziej osobiste doświadczenie. Jeśli jednak nie czujesz się z tym dobrze, możesz zmienić sposób działania plików cookie w ustawieniach przeglądarki.