Back
ŁIT Włókiennictwo

Doradztwo, projektowanie i prototypowanie dla nowych materiałów.

Nazwa usługi:

Doradztwo, projektowanie i prototypowanie dla nowych materiałów.

no. usługi:

30

kategorie:

Włókiennictwo

realizator usługi:

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

eksperci realizujący usługę:

Konrad Sulak, Beata Górska, Jagoda Jóźwik-Pruska, Ewa Kopania, Justyna Wietecha, Sebastian Górecki, Natalia Festinger

Co?

Usługa obejmująca doradztwo, analizę, optymalizację procesów produkcyjnych istniejących produktów, w szczególności zorientowana na branże przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcji opakowań. W zakres usługi wchodzą konsultacje, projektowanie, procesy prototypowania oraz badania dla istniejących produktów, wyrobów lub/i procesów produkcyjnych. Zagadnienia podejmowane w ramach realizacji usługi będą dotyczyć:
 • doboru surowców, komponentów i półproduktów,
 • testowania i weryfikacji opracowanych materiałów i produktów prototypowych w warunkach rzeczywistego funkcjonowania,
 • oceny zrównoważonego rozwoju w filarze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym,
 • weryfikację poprawności działania nowych produktów w warunkach rzeczywistych oraz certyfikację.
Dla kogo?
 • MSP, Startupy,
 • Firmy planujące prace B+R i/lub wdrożenie innowacji produktowej/procesowej (bez doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy EU i prowadzeniu prac B+R / planujące wdrożenie innowacji przy wsparciu funduszy EU / planujące ekspansje zagraniczna; potrzebujące weryfikacji dostepnych instrumentów finansowych)
Co otrzymasz?
 • Doradztwo w zakresie opisanym usługą
 • Raport z przeprowadzonej analizy
 • Konsultacje z ekspertami
Opis usługi:
Usługa demonstracyjna umożliwiająca przedsiębiorcom skorzystanie z kompleksowej usługi w zakresie:
 • doradztwa technologicznego,
 • badań oraz analizy wyników,
 • certyfikacji wyrobów
Usługa doradztwa obejmująca kompleksowy plan optymalizacji procesów produkcyjnych dla istniejących produktów w zakresie:
 • analizę składu chemicznego, właściwości fizyko-mechanicznych, fizyko-chemicznych, biologicznych (podatności na biodegradację, właściwości biobójczych, odporności mikrobiologicznej) wyrobu,
 • weryfikację opracowanego materiałów i produktów prototypowych pod kątem właściwości użytkowych i funkcjonalnych,
 • ocenę zrównoważonego rozwoju w filarze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym przy wykorzystaniu metodologii Oceny Cyklu Życia (LCA),
 • zdefiniowanie korzyści i przewag konkurencyjnych dla obecnego produktu,
 • wskazanie koniecznych działań niezbędnych do certyfikacji wyrobu dla wyrobów spełniających kryteria opisane w normach i wytycznych zgodnie z zakresem dzialalności działu certyfikacji Łukasiewicz-ŁIT.
Usługa demonstracyjna realizowana będzie w oparciu o określone założenia i konstultacje z przedsiębiorcą sektora MŚP.
Jak bedzie wygladac usługa?

Usługa składa się z kilku komponentów (spotkania z ekspertami, analiza możliwości i technologii oraz raportu rekomendacyjnego)
Co zyskasz?
 1. Wparcie technologiczne jednostki naukowo badawczej oraz możliwość przeprowadzenia badań.
 2. Wzrost świadomości i wiedzy w zakresie ekologii, ekoprojektowania w tym stosowania bezpiecznych dla środowiska surowców.
 3. Wzrost świadomości potrzeby wdrażania innowacyjnych rozwiązań niosących korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne.
 4. Zwiększenie recyklingu i użycia produktów odpadowych i ubocznych, co przyniesie wymierne korzyści środowiskowe, gospodarcze i społeczne.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy ich, aby stworzyć bardziej osobiste doświadczenie. Jeśli jednak nie czujesz się z tym dobrze, możesz zmienić sposób działania plików cookie w ustawieniach przeglądarki.