Back
ŁIT Produkcja

Doradztwo, projektowanie oraz optymalizacja procesów produkcyjnych

Nazwa usługi:

Doradztwo, projektowanie oraz optymalizacja procesów produkcyjnych

no. usługi:

31

kategorie:

Produkcja

realizator usługi:

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

eksperci realizujący usługę:

Piotr Czarnecki, Beata Górska, Sylwia Jagodzińska, Jagoda Józwik-Pruska, Ewa Kopania, Iwona Kucińska–Król, Ewelina Pawłowska, Konrad Sulak, Justyna Wietecha

Co?
Usługa obejmująca doradztwo, analizę, optymalizację procesów produkcyjnych istniejących produktów, w szczególności zorientowana na branżę przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcji opakowań. W zakres usługi wchodzą konsultacje, projektowanie, procesy prototypowania oraz badania dla istniejących produktów, wyrobów lub/i procesów produkcyjnych. Zagadnienia podejmowane w ramach realizacji usługi będą dotyczyć:
 • doboru surowców, komponentów i półproduktów
 • testowania i weryfikacji opracowanych materiałów i produktów prototypowych w warunkach rzeczywistego funkcjonowania
 • oceny zrównoważonego rozwoju w filarze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym
 • weryfikację poprawności działania nowych produktów w warunkach rzeczywistych oraz certyfikację.
Dla kogo?
MŚP z sektora opakowań i przetwórstwa tworzyw.
Co otrzymasz?
 • Doradztwo w zakresie opisanym usługą.
 • Raport z przeprowadzonej analizy
 • Konsultacje z ekspertami.
Opis usługi:
Kompleksowa usługa demonstracyjna umożliwiająca przedsiębiorcom skorzystanie z:
 • doradztwa technologicznego
 • badań oraz analizy wyników
 • certyfikacji wyrobów.
  • Usługa doradztwa obejmująca kompleksowy plan optymalizacji procesów produkcyjnych dla istniejących produktów w zakresie:
   • analizy składu chemicznego, właściwości fizyko-mechanicznych, fizyko-chemicznych, biologicznych (podatności na biodegradację, właściwości biobójczych, odporności mikrobiologicznej) wyrobu
   • weryfikacji opracowanych materiałów i produktów prototypowych pod kątem właściwości użytkowych i funkcjonalnych
   • oceny zrównoważonego rozwoju w filarze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym przy wykorzystaniu metodologii Oceny Cyklu Życia (LCA)
   • zdefiniowania korzyści i przewag konkurencyjnych dla obecnego produktu
   • wskazania koniecznych działań niezbędnych do certyfikacji wyrobu dla wyrobów spełniających kryteria opisane w normach i wytycznych zgodnie z zakresem działalności działu certyfikacji Łukasiewicz-ŁIT.
Jak bedzie wygladac usługa?
Usługa demonstracyjna realizowana będzie w oparciu o określone założenia i konsultacje z przedsiębiorcą sektora MŚP.
Co zyskasz?
 1. Wparcie technologiczne jednostki naukowo badawczej oraz możliwość przeprowadzenia badań.
 2. Wzrost świadomości i wiedzy w zakresie ekologii, ekoprojektowania, w tym stosowania bezpiecznych dla środowiska surowców.
 3. Wzrost świadomości potrzeby wdrażania innowacyjnych rozwiązań niosących korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne.
 4. Zwiększenie recyklingu i użycia produktów odpadowych i ubocznych, co przyniesie wymierne korzyści środowiskowe, gospodarcze i społeczne.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy ich, aby stworzyć bardziej osobiste doświadczenie. Jeśli jednak nie czujesz się z tym dobrze, możesz zmienić sposób działania plików cookie w ustawieniach przeglądarki.