Back
ŁIT Włókiennictwo

Doradztwo w zakresie wdrożenia nowego produktu

Nazwa usługi:

Doradztwo w zakresie wdrożenia nowego produktu

no. usługi:

39

kategorie:

Włókiennictwo

realizator usługi:

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

eksperci realizujący usługę:

Konrad Sulak, Beata Górska, Jagoda Józwik-Pruska, Ewa Kopania, Justyna Wietecha, Sebastian Górecki, Natalia Festinger

Co?
Usługa test before invest polegającą na stworzeniu planu wdrożenia dla nowego produktu w sektorze opakowań i przetwórstwa tworzyw sztucznych, skierowana do klientów zainteresowanych przeprowadzeniem wdrożenia zdefiniowanych produktów, wyrobów lub/i procesów produkcyjnych. Usługa obejmuje zagadnienia m.in.:
 • projektowania materiałów i półproduktów o zadanych właściwościach,
 • doboru surowców, komponentów i półproduktów,
 • weryfikacji materiałów i produktów prototypowych pod katem właściwości użytkowych i funkcjonalnych,
 • oceny zrównoważonego rozwoju w filarze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym,
 • definiowania korzyści i przewag konkurencyjnych dla nowych produktów i ich producentów,
 • weryfikacji poprawności działania technologii w warunkach rzeczywistych.
Dla kogo?
MSP, Startupy, Firmy planujace prace B+R i/lub wdrozenie innowacji produktowej/procesowej (bez doswiadczenia w pozyskiwaniu funduszy EU i prowadzeniu prac B+R / planujace wdrozenie innowacji przy wsparciu funduszy EU / planujace ekspansje zagraniczna; potrzebujace weryfikacji dostepnych instrumentów finansowych)
Co otrzymasz?
Raport dotyczący planu wdrożenia zmodyfikowanego produktu lub procesu.
Opis usługi:
Usługa doradcza dla nowego produktu w obszarze testowania przed inwestycja, w trakcie i po wdrożeniu. Obejmującą kompleksowe prace związane z procesami od projektowania do wdrożenia.
 • Szczegółowy zakres usługi będzie obejmował:
 • koncepcje i prototypowanie nowych materiałów o zadanych właściwościach w celu osiągnięcia nowych funkcjonalności i rezultatów zgodnie z zasadami GOZ,
 • ogólna charakterystyka surowców wyjściowych, komponentów, półproduktów i produktów końcowych (skład chemiczny, właściwości, fizyko-chemiczne, biologiczne: podatność na biodegradacje, właściwości biobójcze, odporność mikrobiologiczna),
 • testowanie i weryfikacje opracowanych materiałów i produktów prototypowych pod katem właściwości użytkowych i funkcjonalnych,
 • ocenę zrównoważonego rozwoju w filarze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym przy wykorzystaniu metodologii Oceny Cyklu Życia (LCA); Zdefiniowanie korzyści i przewag konkurencyjnych dla nowych produktów i ich producentów,
 • weryfikacje poprawności funkcjonowania technologii w warunkach rzeczywistych,
 • pilotaż,
 • planowanie produkcji poprzez wskazanie niezbędnych zasobów technicznych i kadrowych,
 • wskazanie działań niezbędnych do certyfikacji wyrobu dla wyrobów spełniających kryteria opisane w normach i wytycznych zgodnie z zakresem działalności działu certyfikacji Łukasiewicz-ŁIT.
Preferowany obszar usługi obejmuje procesy modyfikacji i przetwórstwa stopowego polimerów termoplastycznych oraz pochodzenia naturalnego na materiały włókniste (włókna i włókniny) oraz opakowaniowe (folie, tasmy). Usługa bedzie spersonalizowana, jej przebieg bedzie projektowany w zaleznosci od zaawansowania, doswiadczenia i potrzeb odbiorcy. Usługa obejmie doradztwo w zakresie przeprowadzania wdrozenia zdefiniowanych produktów, wyrobów lub/i procesów produkcyjnych. W zakres usługi wchodza działania doradcze, demonstracyjne, testowe i wdrozeniowe.
Jak bedzie wygladac usługa?
Preferowany obszar usługi obejmuje procesy modyfikacji i przetwórstwa stopowego polimerów termoplastycznych oraz pochodzenia naturalnego na materiały włókniste (włóknai włókniny) oraz opakowaniowe (folie, taśmy). Usługa będzie spersonalizowana, jej przebieg będzie projektowany w zależności od zaawansowania, doświadczenia i potrzeb odbiorcy.
W zakres usługi wchodzą działania doradcze, demonstracyjne, testowe i wdrożeniowe.
Co zyskasz?
Możliwość przygotowania kompleksowego planu wdrożenia produktu.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy ich, aby stworzyć bardziej osobiste doświadczenie. Jeśli jednak nie czujesz się z tym dobrze, możesz zmienić sposób działania plików cookie w ustawieniach przeglądarki.