Back
Biznes ŁSSE

Grant opportunities

Nazwa usługi:

Grant opportunities

no. usługi:

25

kategorie:

Biznes

realizator usługi:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

eksperci realizujący usługę:

Przemysław Nowakowski, Ewelina Radke-Witczak

Co?
Usługa szkoleniowa i doradcza w celu pozyskania grantu na wdrożenie innowacji dla MSP, która polega na przeprowadzeniu analizy potencjału i zasobów firmy w zakresie wdrażania innowacji, zaprojektowania architektury B+R i skutecznego pozyskiwania dofinansowania z UE. Firma otrzyma raport rekomendacyjny ze wskazaniem konkretnych programów, działań, a także konsultacje indywidualna w zakresie weryfikacji koncepcji projektu B+R i szkieletu wniosku EU.
Dla kogo?
Usługa dotyczy szkolenia i konsultacji na potrzeby pozyskania grantu na wdrożenie innowacji dla MŚP.
Co otrzymasz?
Know–how, raport rekomendacyjny wraz z analiza oraz konsultacja własnego pomysłu
Opis usługi:
Usługa polega na przeprowadzeniu analizy potencjału, możliwości i zasobów przedsiębiorstwa, przeszkolenia kluczowego personelu w celu pozyskiwania finansowania z EU oraz przygotowania raportu rekomendacyjnego ze wskazaniem konkretnych programów i działań i czasu realizacji zakończonych konsultacja indywidualna w zakresie wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie i finansowania z EU.
Usługa zawiera:
 • Analiza dotychczasowych doświadczeń przedsiębiorcy, jego potencjału oraz zasobów w zakresie B+R+I oraz analiza możliwości uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego
 • dla sektora MSP wg potrzeb przedsiębiorcy;
 • Warsztat praktyczny;
 • Raport rekomendacyjny;
 • Konsultacja indywidualna.
Jak bedzie wygladac usługa?
Usługa szkoleniowa i doradcza podzielona jest na 4 etapy:
 1. Analiza potencjału i potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań, analiza konkurencji oraz szans na pozyskanie finansowania UE (spotkanie u klienta lub online);
 2. Praktyczne warsztaty z projektowania architektury B+R i przygotowania do aplikowania o środki z funduszy EU dla grupy przedsiębiorców o podobnym profilu;
 3. Raport rekomendacyjny nt. kierunków i możliwości pozyskania dofinansowania na wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie;
 4. Konsultacja indywidualna – w zakresie projektowania B+R oraz koncepcji wniosków o dofinansowanie.
Co zyskasz?
 • Podniesienie kompetencji kluczowego personelu przedsiebiorstwa w zakresie pozyskiwania funduszy EU;
 • Podniesienie• Zdobycie praktycznych umiejetnosci w opracowaniu własnego wniosku o dotacje;
 • Podniesienie• Diagnoze mocnych i słabych stron przedsiebiorstwa;
 • Podniesienie• Zwiekszenie przewagi konkurencyjnej w zakresie wdrazania innowacji w firmie.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy ich, aby stworzyć bardziej osobiste doświadczenie. Jeśli jednak nie czujesz się z tym dobrze, możesz zmienić sposób działania plików cookie w ustawieniach przeglądarki.