Back
Cyberbezpieczeństwo Leads

Identity and Access Management Automation

Nazwa usługi:

Identity and Access Management Automation

no. usługi:

18

kategorie:

Cyberbezpieczeństwo

realizator usługi:

Leads

eksperci realizujący usługę:

Albert Dawid Lewandowski, Maciej Cieśla, Michał Wasielewski

Co?
Usługa polega na wsparciu we wdrożeniu systemów cyberbezpieczeństwa, które pozwolą na obniżenie kosztów operacyjnych w zakresie IT oraz usprawnia proces zarzadzania dostępami wewnątrz przedsiębiorstwa.
Dla kogo?
 • Firmy produkcyjne
 • Firmy zobligowane do zgodności z ISO27001 lub SOC2
 • Startupy
Co otrzymasz?
Doświadczenia firmy Leads wskazują na potencjał do generowania do 35% oszczędności w obszarze utrzymania i dalszego rozwoju systemów informatycznych z naciskiem na obszar zarzadzania tożsamościami i dostępami oraz potencjalne koszty ponoszone przez firmy w sytuacji wystąpienia ataku phishingowe z malwarem. Usługa zapewni odbiorcom wgląd w wydajność ich obecnych systemów, przeanalizuje wykorzystywane konta i ich dostępy oraz zautomatyzuje codzienne zadania dostarczając przy tym bieżący opis całości infrastruktury i ocenę zgodności przedsiębiorstwa z normami ISO27001 czy SOC2. Usługa koncentruje się na najczęstszych problemach i problemach z systemami i urządzeniami oraz zapewnia praktyczny wgląd w działanie systemów redukując potencjalne miejsca ataku Szacuje się potencjalne oszczędności kosztów ubezpieczenia cyberbezpieczeństwa oraz obsługi incydentów cyberbezpieczeństwa lub zakup dodatkowych elementów ochrony.
Opis usługi:
Usługa polega na wsparciu we wdrożeniu systemów cyberbezpieczeństwa, które pozwolą na obniżenie kosztów operacyjnych w zakresie IT oraz usprawnia proces zarzadzania dostępami wewnątrz przedsiębiorstwa i zapewnia ochronę dla wewnętrznych systemów służących do logowania się i zarzadzania dostępami, jak systemy LDAP. Działy operacyjne i cyberbezpieczeństwa poszukują nowych rozwiązań pozwalających na proaktywne wykrywanie i blokowanie nieautoryzowanych akcji wewnątrz sieci oraz umożliwiających przeciwdziałanie akcjom wykonywanym przez złośliwe oprogramowanie, np. malware. Zautomatyzowany system pozwala na wykrywanie podejrzanych zachowań użytkowników i kont technicznych, automatyczne wykonywanie akcji, wykonywanie automatyczne audytu w zakresie tożsamości i zarzadzania dostępami w oparciu o gromadzone dane i algorytmy sztucznej inteligencji. Zastosowane podejście pozwala na szybka i skuteczna ochronę przy zapewnieniu zgodności z normami cyberbezpieczeństwa oraz wdrożenie podejścia FinOps pozwalającego redukować koszty poprzez wykrywanie nieużywanych kont lub usług, za które przedsiębiorstwo ponosi opłaty.
Analizie i ochronie poddawane są następujące systemy:
 • Systemy zarzadzania tożsamością
 • Systemy zarzadzania dostępami
 • Systemy wieloskładnikowego uwierzytelniania
 • Bazy danych
 • Inne
Jak bedzie wygladac usługa?
 • analiza architektury it/ot przedsiębiorstwa
 • zdefiniowanie używanych systemów przedsiębiorstwa, które mogą być chronione
 • instalacja i konfiguracja systemu
 • przeprowadzenie warsztatu z systemu
 • dokumentacja i raport z wdrożenia systemu
Co zyskasz?

Doświadczenia firmy Leads wskazują na potencjał do generowania do 35% oszczedności w obszarze utrzymania i dalszego rozwoju systemów informatycznych z naciskiem na obszar zarzadzania tożsamościami i dostępami oraz potencjalne koszty ponoszone przez firmy w sytuacji wystąpienia ataku phishingowe z malwarem. Usługa zapewni odbiorcom wgląd w wydajność ich obecnych systemów, przeanalizuje wykorzystywane konta i ich dostępy oraz zautomatyzuje codzienne zadania dostarczając przy tym bieżący opis całości infrastruktury i ocenę zgodności przedsiębiorstwa z normami ISO27001 czy SOC2. Usługa koncentruje się na najczęstszych problemach i problemach z systemami i urządzeniami oraz zapewnia praktyczny wgląd w działanie systemów redukując potencjalne miejsca ataku Szacuje sie potencjalne oszczędności kosztów ubezpieczenia cyberbezpieczenstwa oraz obsługi incydentów cyberbezpieczenstwa lub zakup dodatkowych elementów ochrony

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy ich, aby stworzyć bardziej osobiste doświadczenie. Jeśli jednak nie czujesz się z tym dobrze, możesz zmienić sposób działania plików cookie w ustawieniach przeglądarki.