Back
IoT Politechnika Łódzka

IIoT/Edge Venture Building

Nazwa usługi:

IIoT/Edge Venture Building

no. usługi:

12

kategorie:

IoT

realizator usługi:

Politechnika Łódzka

eksperci realizujący usługę:

Sławomir Hausman,
Piotr Korbel

Co?

Usługa typu test before invest dla firm zainteresowanych poznaniem możliwości rozwiązań z obszaru przemysłowego Internetu rzeczy (IIoT) oraz obliczeń na brzegu sieci (MEC) oraz analizą możliwości wykorzystania wymienionych technologii w przedsiębiorstwie. Usługa obejmuje indywidualne konsultacje składające się z rozpoznania stanu faktycznego w firmie oraz sporządzenia raportu na temat możliwych szans i zagrożeń w zakresie stosowania rozwiązań IIoT/MEC w przedsiębiorstwie. Usługa obejmuje w szczególności obszar telekomunikacji i elektroniki.
Dla kogo?
  • Startupy
  • Firmy planujące prace B+R i/lub wdrożenie innowacji produktowej/procesowej
Co otrzymasz?
  • konsultacje indywidualne
  • raport rekomendacyjny
Opis usługi:
Rozwiązania przemysłowego Internetu rzeczy w połączeniu z wykorzystaniem prywatnych sieci radiowych i serwerów umożliwiających tzw. przetwarzanie na brzegu sieci umożliwiają efektywną realizację usług monitorowania procesów oraz stanu urządzeń w przedsiębiorstwie. Wykorzystanie takich rozwiązań zwiększa niezawodność stosowanych maszyn, efektywność procesów wytwórczych i logistycznych, minimalizuje ryzyko awarii, koszty konserwacji i optymalizuje pracę maszyn w czasie rzeczywistym. Usługa polega na przeprowadzeniu konsultacji z kluczowymi osobami w przedsiębiorstwie i przygotowaniu indywidualnej rekomendacji w zakresie możliwych do zastosowania rozwiązań.
Jak bedzie wygladac usługa?

KONSULTACJA INDYWIDUALNA dotycząca stosowanych i możliwych do zastosowania rozwiązań przemysłowego Internetu rzeczy w zastosowaniu do monitorowania maszyn i zasobów przedsiębiorstwa.

RAPORT REKOMENDACYJNY ze wskazaniem możliwych do zastosowania rozwiązań przemysłowego Internetu rzeczy oraz obliczeń na brzegu sieci
Co zyskasz?
  • Podniesienie kompetencji kluczowego personelu przedsiębiorstwa w zakresie przemysłowego Internetu rzeczy (IIoT) i obliczeń na brzegu sieci (edge computing),
  • Diagnoza szans i możliwości zastosowania rozwiązań z obszaru IIoT oraz MEC,
  • Opracowanie planu rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IIoT oraz MEC,
  • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej w zakresie niezawodności funkcjonowania przedsiębiorstwa i adresowania ryzyka nieciągłości pracy.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy ich, aby stworzyć bardziej osobiste doświadczenie. Jeśli jednak nie czujesz się z tym dobrze, możesz zmienić sposób działania plików cookie w ustawieniach przeglądarki.