Back
ŁIT Włókiennictwo

Usługa doradcza z zakresu projektowania (koncepcja i prototypowanie) nowych materiałów polimerowych

Nazwa usługi:

Koncepcja i prototypowanie nowych materiałów polimerowych

no. usługi:

19

kategorie:

Włókiennictwo

realizator usługi:

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

eksperci realizujący usługę:

Konrad Sulak, Beata Górska, Jagoda Jóźwik-Pruska, Ewa Kopania, Justyna Wietecha, Sebastian Górecki, Natalia Festinger

Co?

Usługa doradcza dla sektora opakowaniowego i przetwórstwa tworzyw sztucznych dotycząca projektowania i wytwarzania nowych materiałów o zadanych właściwościach.
Dla kogo?
 • MSP, Startupy,
 • Firmy planujące prace B+R i/lub wdrożenie innowacji produktowej/procesowej (bez doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy EU i prowadzeniu prac B+R / planujące wdrożenie innowacji przy wsparciu funduszy EU / planujące ekspansje zagraniczna; potrzebujące weryfikacji dostepnych instrumentów finansowych)
Co otrzymasz?
 • Doradztwo w zakresie opisanym usługą
 • Raport z przeprowadzonej analizy
 • Konsultacje z ekspertami
Opis usługi:
Usługa doradcza dla firm z sektora przetwórstwa tworzyw sztucznych i produkcji opakowań dotycząca projektowania i wytwarzania nowych materiałów m.in. środków codziennego użytku, czy materiałów do zastosowań w rolnictwie lub budownictwie. Zakres tematyczny doradztwa obejmuje:
 • dobór materiałów (w tym polimerów dodatków) do wytwarzania nowych materiałów dopasowanych do odpowiednich zastosowań uwzględniający obecne wymagania prawne, aspekty środowiskowe, pozwalające na nadanie wyrobom nowych lub poprawionych funkcjonalności;
 • dobór odpowiednich metod badawczych w zakresie składu chemicznego i właściwości fizyko-chemicznych, biologicznych i podatności na biodegradację surowców, półproduktów, opracowanych materiałów pozwalających na kontrolę materiału na kolejnych etapach produkcji pozwalających na osiągnięcie założonych parametrów wyrobu,
 • dobór/modyfikacja zastosowanych metod przetwórczych,
 • dobór metod badań składu chemicznego i właściwości fizyko-chemicznych, biologicznych i podatności na biodegradację opracowanych materiałów,
 • weryfikację użytych materiałów i produktów prototypowych pod kątem zakładanych właściwości,
 • zdefiniowanie korzyści i przewag konkurencyjnych dla nowych produktów i ich producentów,
 • metody weryfikacji poprawności działania technologii w warunkach rzeczywistych.
 • ocenę planowanego do produkcji wyrobu w filarze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym przy wykorzystaniu metodologii Oceny Cyklu Życia (LCA),
 • wskazanie działań niezbędnych do certyfikacji wyrobu dla wyrobów spełniających kryteria opisane w normach i wytycznych zgodnie z zakresem działalności działu certyfikacji Łukasiewicz-ŁIT
.
Usługa jest skierowana do Klientów zainteresowanych podniesieniem stanu wiedzy w zakresie planowania strategicznego, ustalania priorytetów, projektowania wyrobów lub/i procesów oraz wyboru istotnych wskaźników oceny efektów działalności środowiskowej.
Jak bedzie wygladac usługa?

Usługa składa się z kilku komponentów (spotkania z ekspertami, analiza możliwości i technologii oraz raportu rekomendacyjnego)
Co zyskasz?
 1. Podniesienie kompetencji kluczowego personelu przedsiębiorstwa w zakresie wytwarzania materiałów polimerowych przetwarzanych różnymi metodami.
 2. Poszerzenie i/lub nabycie wiedzy dotyczącej metod badawczych stosowanych dla wyrobów polimerowych, czy certyfikacji wyrobów.
 3. Zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy w zakresie kreowania nowych rozwiązań bazujących na materiałach polimerowych.
 4. Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych, co w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju zawodowego kadry zatrudnionej w MŚP.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy ich, aby stworzyć bardziej osobiste doświadczenie. Jeśli jednak nie czujesz się z tym dobrze, możesz zmienić sposób działania plików cookie w ustawieniach przeglądarki.