Back
Industry 4.0 Politechnika Łódzka

Predictive Maintenance Venture Building

Nazwa usługi:

Predictive Maintenance Venture Building

no. usługi:

13

kategorie:

Industry 4.0

realizator usługi:

Politechnika Łódzka

eksperci realizujący usługę:

Grzegorz Liśkiewicz, Krzysztof Kantyka

Co?

Usługa typu test before invest dla firm zainteresowanych poznaniem możliwości rozwiazan typu "predictive maintenance" i ocena możliwości wdrożenia tej technologii w swoich procesach produkcyjnych i usługowych. Usługa polega na indywidualnej konsultacji składającej się z rozpoznania stanu faktycznego w firmie, oraz sporządzenia raportu na temat możliwych szans i zagrożeń w zakresie stosowania rozwiązań predictive maintenance w danym przedsiębiorstwie. Usługa obejmuje w szczególności obszar inżynierii, maszyn przepływowych, oraz telekomunikacji i elektroniki..
Dla kogo?
  • Startupy
  • Firmy planujace prace B+R i/lub wdrozenie innowacji produktowej/procesowej
Opis usługi:
Inteligentne systemy monitorowania identyfikują możliwe problemy w maszynach, zanim spowodują one poważne zagrożenie dla zakładu lub jego personelu. Minimalizuje to ryzyko awarii, obniża koszty konserwacji i optymalizuje prace maszyny w czasie rzeczywistym. Usługa polega na przeprowadzeniu konsultacji z kluczowymi osobami w przedsiębiorstwie i przygotowaniu indywidualnej rekomendacji w zakresie możliwych do zastosowania rozwiązań predictive maintenance.
Jak bedzie wygladac usługa?
USŁUGA ZAWIERA
  • Konsultacje z personelem B+R lub kluczowym personelem w przedsiębiorstwie.
  • Raport zawierający indywidualną ocenę możliwości zastosowania rozwiązań monitoringu stanu pracy oraz predictive maintenance w przedsiębiorstwie.
PRODUKT KONCOWY
  • Konsultacje indywidualna dotyczącą stosowanych i możliwych do zastosowania rozwiązań przemysłu 4.0
  • Raport rekomendacyjny ze wskazaniem możliwych do zastosowania rozwiązań przemysłu 4.0
Co zyskasz?
  • Podniesienie kompetencji kluczowego personelu przedsiębiorstwa w zakresie nowoczesnego przemysłu
  • Diagnoza szans i możliwości zastosowania rozwiązań I4.0
  • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej w zakresie przewag konkurencyjnych

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy ich, aby stworzyć bardziej osobiste doświadczenie. Jeśli jednak nie czujesz się z tym dobrze, możesz zmienić sposób działania plików cookie w ustawieniach przeglądarki.