Back
ŁIT Włókiennictwo

Usługa doradcza dla istniejących produktów w zakresie materiałowym

Nazwa usługi:

Rozwijanie istniejących produktów w zakresie materiałowym

no. usługi:

20

kategorie:

Włókiennictwo

realizator usługi:

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

eksperci realizujący usługę:

Konrad Sulak, Beata Górska, Jagoda Jóźwik-Pruska, Ewa Kopania, Justyna Wietecha, Sebastian Górecki, Natalia Festinger

Co?

Usługa doradcza dla sektora opakowaniowego i przetwórstwa tworzyw sztucznych dotycząca wprowadzenia modyfikacji w zakresie projektowania i wytwarzania istniejących materiałów.
Dla kogo?
 • MSP, Startupy,
 • Firmy planujące prace B+R i/lub wdrożenie innowacji produktowej/procesowej (bez doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy EU i prowadzeniu prac B+R / planujące wdrożenie innowacji przy wsparciu funduszy EU / planujące ekspansje zagraniczna; potrzebujące weryfikacji dostepnych instrumentów finansowych)
Co otrzymasz?
 • Doradztwo w zakresie opisanym usługą
 • Raport z przeprowadzonej analizy
 • Konsultacje z ekspertami
Opis usługi:
Usługa doradcza dla istniejących produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwo z sektora przetwórstwa tworzyw sztucznych i produkcji opakowań. Doradztwo w zakresie wprowadzenia modyfikacji związanej z projektowaniem i wytwarzaniem obecnie oferowanych przez przedsiębiorstwo produktów. Zakres tematyczny doradztwa obejmuje:
 • ocenę produkowanego wyrobu w filarze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym przy wykorzystaniu metodologii Oceny Cyklu Życia (LCA),
 • analiza materiałów (w tym polimerów, dodatków), z których wykonany jest dany wyrób, wskazanie możliwych kierunków modyfikacji tego wyrobu w celu dopasowania do odpowiednich zastosowań uwzględniając obecne wymagania prawne, aspekty środowiskowe, pozwalające na nadanie wyrobom nowych lub poprawionych funkcjonalności,
 • dobór odpowiednich metod badawczych w zakresie składu chemicznego i właściwości fizyko-chemicznych, biologicznych i podatności na biodegradację surowców, półproduktów, opracowanych materiałów pozwalających na kontrolę materiału na kolejnych etapach produkcji pozwalających na osiągnięcie założonych parametrów wyrobu,
 • analizę możliwości modyfikacji stosowanych metod przetwórczych,
 • wytyczne do projektowania produktów o zadanych właściwościach w celu osiągnięcia ich nowych funkcjonalności,
 • dobór nowych surowców, komponentów i półproduktów w zastępstwie obecnie stosowanych w przypadku uzasadnionej możliwości,
 • dobór metod badań składu chemicznego i właściwości fizyko-chemicznych, biologicznych i podatności na biodegradację opracowanych lub wytypowanych materiałów niezbędnych do potwierdzenia określonych założeń produkcyjnycdobór metod weryfikacji wypracowanych w ramach usługi wyrobów i produktów prototypowych pod kątem założonych właściwości,
 • zdefiniowanie korzyści i przewag konkurencyjnych dla wypracowanych produktów i ich producentów,
 • wskazanie działań niezbędnych do certyfikacji wyrobu dla wyrobów spełniajacych kryteria opisane w normach i wytycznych zgodnie z zakresem dzialalności działu certyfikacji Łukasiewicz-ŁIT.
Usługa jest skierowana do Klientów zainteresowanych podniesieniem stanu wiedzy w zakresie planowania strategicznego, ustalania priorytetów, projektowania wyrobów lub/i procesów produkcyjnych oraz certyfikacji produktów końcowych.
Jak bedzie wygladac usługa?

Usługa składa się z kilku komponentów (spotkania z ekspertami, analiza możliwości i technologii oraz raportu rekomendacyjnego)
Co zyskasz?
 1. Podniesienie kompetencji kluczowego personelu przedsiębiorstwa w zakresie wytwarzania materiałów polimerowych przetwarzanych różnymi metodami.
 2. Poszerzenie i/lub nabycie wiedzy dotyczącej metod badawczych stosowanych dla wyrobów polimerowych, czy certyfikacji wyrobów.
 3. Zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy w zakresie kreowania nowych rozwiązań bazujących na materiałach polimerowych.
 4. Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych, co w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju zawodowego kadry zatrudnionej w MŚP.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy ich, aby stworzyć bardziej osobiste doświadczenie. Jeśli jednak nie czujesz się z tym dobrze, możesz zmienić sposób działania plików cookie w ustawieniach przeglądarki.