Back
GOZ ŁIT

Szkolenie z zakresu ekoprojektowania, oceny cyklu życia, recyklingu organicznego

Nazwa usługi:

Szkolenie z zakresu ekoprojektowania, oceny cyklu życia, recyklingu organicznego

no. usługi:

7

kategorie:

GOZ

realizator usługi:

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

eksperci realizujący usługę:

Beata Górska, Jagoda Józwik-Pruska, Ewa Kopania, Justyna Wietecha, Sebastian Górecki, Natalia Festinger

Opis usługi:
Szkolenie dla firm z sektora przetwórstwa tworzyw sztucznych i produkcji opakowń obejmujące następujące zagadnienia:
 • ekoprojektowanie,
 • ocena cyklu życia produktów,
 • recykling organiczny,
 • wymagania normatywne i certyfikacja produktów,
 • wdrażanie rozwiązań technologicznych dotyczących ekologii produkcji,
 • ocena cyklu życia produktu (LCA)
Szkolenie obejmuje zakres związany z nowoczesnym podejściem do projektowania ze szczególnym uwzględnieniem wpływu produktu na środowisko i społeczeństwo w czasie całego cyklu życia. Zostaną przybliżone najnowsze trendy i najlepsze praktyki związane z projektowaniem materiałów użytkowych w ujęciu środowiskowym. W czasie szkolenia zostaną przedstawione zagadnienia związane z biodegradowalnością produktów, wytyczne normatywne oraz proces certyfikacji wyrobów. Szkolenie będzie dostępne na platformie E-learningowej, umożlwiającej udostępnianie treści i prezentacji.
Co?

Usługa szkoleniowa dla firm z sektora przetwórstwa tworzyw sztucznych i produkcji opakowan w zakresie m.in.:
 • ekoprojektowania,
 • oceny cyklu źycia produktów,
 • recyklingu organicznego,
 • wymagan normatywnych i certyfikacji produktów.
 • wdrazania rozwiazan technologicznych dotyczacych ekologii produkcji,
 • oceny cyklu zycia produktu (LCA)
Dla kogo?

MSP, Startupy, Firmy planujace prace B+R i/lub wdrozenie innowacji produktowej/procesowej (bez doswiadczenia w pozyskiwaniu funduszy EU i prowadzeniu prac B+R / planujace wdrozenie innowacji przy wsparciu funduszy EU / planujace ekspansje zagraniczna; potrzebujace weryfikacji dostepnych instrumentów finansowych)
Co otrzymasz?
 • Szkolenie dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiebiorców sektora MSP
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Konsultacje z ekspertami
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
Jak bedzie wygladac usługa?

Szkolenia on-line będę prowadzone przez wykwalifikowana kadrę i dostępne na E-learningowej Platformie Cyfrowej (EPC), umożliwiającej udostępnianie kursu w formie plików filmowych i prezentacji oraz konsultacje online. Przewiduje się przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie pakietów szkoleniowych zawierających wzory omawianych materiałów, które zostaną przesłane uczestnikom przed rozpoczęciem szkolenia.
Co zyskasz?
 1. Podniesienie kompetencji kluczowego personelu MSP w zakresie opakowań i przetwarzania tworzyw sztucznych, w tym ekoprojektowania, oceny cyklu życia, recyklingu organicznego, wymagań normatywnych i certyfikacji produktów. - Zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy w zakresie kreowania nowych rozwiązań związanych z przetwórstwem polimerów.
 2. Nabycie i/lub poszerzenie wiedzy w zakresie tematycznym oferowanego szkolenia, co przełoży się na rozwój kompetencji zawodowych kadry MSP oraz potencjalnie kreowanie produktów o mniejszym negatywnym wpływie na środowisko.
 3. Podniesienie świadomości ekologicznej producentów i konsumentów oraz wskazanie potrzeby poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie ekologicznej produkcji materiałów różnego przeznaczenia, w tym stosowania bezpiecznych dla środowiska surowców i półproduktów.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy ich, aby stworzyć bardziej osobiste doświadczenie. Jeśli jednak nie czujesz się z tym dobrze, możesz zmienić sposób działania plików cookie w ustawieniach przeglądarki.