Back
AI Industry 4.0 ŁSSE

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

Nazwa usługi:

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w transformacji cyfrowej

no. usługi:

22

kategorie:

AI, Industry 4.0

realizator usługi:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

eksperci realizujący usługę:

Kamil Kociszewski, Michał Pukacz, Tomasz Pawlik

Co?
Usługa opiera się na optymalizacji wewnętrznych procesów firmy poprzez cyfrowe określenie kluczowych parametrów w formie raportu. To otwiera nowe możliwości implementacji rozwiązań z zakresu automatyzacji, podnoszenia jakości produktu i efektywności pracy pracowników. Usługa obejmuje przeprowadzenie rozpoznania procesów wewnętrznych firmy w celu poprawy efektywności, wykorzystując aktualnie gromadzone dane oraz dane, które będą zbierane w przyszłości. To pozwala skutecznie opracować, ocenić i zasugerować modele usprawnień, oparte na nowoczesnych technologiach.
Dla kogo?
Dla MSP. Usługa dostępna dla każdego przedsiębiorcy, zainteresowanego wykorzystaniem modeli uczenia maszynowego/AI w identyfikacji zagrożeń, wykorzystaniu predykcji w zarzadzaniu itp.
Co otrzymasz?
Dzięki tej usłudze otrzymasz raport, stanowiący cenne narzędzie do transformacji Twojego przedsiębiorstwa. Raport ten dostarczy wiedzy na temat możliwości transformacyjnych w oparciu o dane/AI oraz pozwoli lepiej zrozumieć klientów i produkty. Ponadto, zidentyfikujesz dostępne zasoby, które mogą posłużyć do stworzenia modeli predykcyjnych. Usługa uwzględnia także rekomendacje dotyczące usprawnienia infrastruktury informatycznej, poprawy pozyskiwania i przetwarzania danych. Ta usługa pozwoli Ci podejmować świadome decyzje oparte na nowoczesnych technologiach, prowadzać do skutecznej transformacji cyfrowej. •
Opis usługi:
Usługa polega na usprawnianiu procesów wewnątrz firmy za pomocą określenia parametrów w postaci cyfrowej. Daje to olbrzymie możliwości wdrażania rozwiązań z zakresu automatyzacji, poprawy jakości produktu lub pracy pracowników. Kluczowe jest wdrożenie elementów sztucznej inteligencji w celach predykcji zdarzeń i wartości w ustalonych oknach czasowych. Usługa bazuje na przeprowadzeniu rozpoznania procesów wewnętrznych firmy ukierunkowana na poprawę wydajności w oparciu o aktualnie zbierane dane lub dane, które mogą być zbierane w przyszłości, pozwoli skutecznie przygotować i ocenić zasadność oraz zasugerować model wprowadzania usprawnień w przedsiębiorstwie w oparciu o nowoczesne technologie.
Jak bedzie wygladac usługa?
Usługa polega na przygotowaniu raportu transformacyjnego, który bedzie cennym narzedziem do przekształcenia Twojego przedsiebiorstwa. Raport dostarczy informacji na temat mozliwosci transformacyjnych firmy, wykorzystujac dane i AI.
Co zyskasz?
  • Wiedze o transformacji przedsiębiorstwa: zdobycie informacji na temat możliwości transformacji firmy przy wykorzystaniu danych.
  • Głębsza wiedze o klientach i produktach: możliwość pozyskania rozszerzonej wiedzy na temat klientów i produktów.
  • Zidentyfikowanie zasobów: określenie zbiorów zasobów dostępnych w firmie, które mogą posłużyć do tworzenia modeli predykcyjnych.
  • Usprawnienie infrastruktury informatycznej: wskazanie koniecznych usprawnień w obecnej infrastrukturze IT, wspierającej pozyskiwanie i przetwarzanie danych.
  • Obszary do zastosowania AI/modeli predykcyjnych: określenie obszarów, w których AI/modele predykcyjne mogą być zastosowane, oraz sprecyzowanie oczekiwanych efektów.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy ich, aby stworzyć bardziej osobiste doświadczenie. Jeśli jednak nie czujesz się z tym dobrze, możesz zmienić sposób działania plików cookie w ustawieniach przeglądarki.