Back
Innowacje ŁSSE Metaverse VR/AR

VR/AR/ Metaverse – trend radar dla przedsiebiorstw

Nazwa usługi:

VR/AR/ Metaverse - trend radar dla przedsiebiorstw

no. usługi:

24

kategorie:

VR/AR, Metaverse, Innowacje

realizator usługi:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

eksperci realizujący usługę:

Andrzej Horoch

Co?
Usługa Trend Radar to eksperckie wsparcie firm i przedsiębiorstw w cyfrowej transformacji, poprzez nakreślenie dostępnych perspektyw wykorzystania innowacji w obszarach: szkoleń, sprzedaży, marketingu i komunikacji. Usługa ma na celu przybliżenie technologii VR, AR, Metaverse oraz sposobu wykorzystania w działalności przedsiębiorcy. Zmniejszenie dystansu pomiędzy innowacyjnymi technologiami a pracownikami przedsiębiorstwa. Nabycie umiejętności współpracy pomiędzy interesariuszami organizacji celem tworzenia innowacyjnych rozwiązań.
Dla kogo?
Dla MSP. Usługa jest indywidualna i spersonalizowana, jej przebieg będzie projektowany w zależności od zaawansowania i doświadczenia odbiorcy.
Co otrzymasz?
Po przeprowadzeniu usługi, przedsiębiorca otrzymuje podsumowanie w formie rekomendacji z wskazaniem potencjalnych obszarów implementacji rozwiązań cyfrowych VR/AR/Metaverse.
Opis usługi:
Usługa Trend Radar to ustandaryzowany proces, który krok po kroku identyfikuje potencjał rozwojowy firm i przedsiębiorstw począwszy od nakreślenia trendów rynkowych po wykazanie możliwości ich wykorzystania przez dana organizacje. Usługa Trend Radar podzielona jest na następujące bloki:
  1. Analiza szans rynkowych wykorzystania technologii VR/AR Metaverse
  2. Analiza konkurencji,
  3. Analiza potrzeb organizacji,
  4. Analiza odbiorców (klientów MSP)
Jak bedzie wygladac usługa?
Usługa będzie świadczona jako cykl prezentacji podzielonych na bloki tematyczne. Każda sesja będzie składała się z prezentacji oraz dedykowanego czasu na zadawanie pytań. Po spotkaniach online sporządzony będzie raport końcowy dla każdego bloku.
Co zyskasz?
  • Zwiększone zrozumienie technologii nowej generacji przez kadrę przedsiębiorstwa.
  • Poprawa efektywności wdrażania innowacji w ramach organizacji.
  • Poznanie możliwości integracja zastosowań VR/AR w procesach biznesowych.
  • Przygotowanie przedsiębiorstwa do ery metawersum.
Poprzez usługę Trend Radar wspieramy MSP w uzyskaniu niezbędnej perspektywy wykorzystania najnowszych technologii cyfrowych, VR/AR/Metaverse. Przeszkolenie kadry przedsiębiorcy w obszarze innowacji, przynosi korzyści związane z lepszym zrozumieniem, efektywnością w wdrażaniu nowości, integracja nowych technologii oraz przygotowaniem do dynamicznie rozwijającej się przyszłości. Wpływa na zmniejszenie dystansu pomiędzy innowacyjnymi technologiami a pracownikami przedsiębiorstwa.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy ich, aby stworzyć bardziej osobiste doświadczenie. Jeśli jednak nie czujesz się z tym dobrze, możesz zmienić sposób działania plików cookie w ustawieniach przeglądarki.