Back
Industry 4.0 ŁIT

Wprowadzenie do przemysłu 4.0

Nazwa usługi:

Wprowadzenie do przemysłu 4.0

no. usługi:

6

kategorie:

Włókiennictwo

realizator usługi:

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

eksperci realizujący usługę:

Magdalena Lason-Rydel, Iwona Masłowska-Lipowicz, Robert Gajewski, Mikołaj Mitka, Tetiana Paruzel, Sebastian Decka, Agnieszka Pietrzak, Katarzyna Ławinska

Co?
Usługa szkoleniowa dla firm z sektorów m.in. obuwniczych i pokrewnych oraz branzy spozywczej, kosmetycznej, chemicznej, meblarskiej oraz opakowaniowej w zakresie m.in.:
 • bezpieczenstwa produktów oraz uzytkowników,
 • personalizacji produktów i usług,
 • zielonych technologii
 • wytwarzania, ulepszania,
 • dystrybucji produktów (Przemysł 4.0 i inne),
 • metodyk badawczych dla róznych grup produktów oraz ich certyfikacji,
 • kompetencji zawodowych.
Dla kogo?
MSP, Startupy, Firmy planujace prace B+R i/lub wdrozenie innowacji produktowej/procesowej (bez doswiadczenia w pozyskiwaniu funduszy EU i prowadzeniu prac B+R / planujace wdrozenie innowacji przy wsparciu funduszy EU / planujace ekspansje zagraniczna; potrzebujace weryfikacji dostepnych instrumentów finansowych)
Co otrzymasz?
 • Szkolenie dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiebiorców sektora MSP
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Konsultacje z ekspertami
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
Opis usługi:
Specjalistyczne szkolenie zawierajace problematyke z zakresu:
 • bezpieczenstwa produktów w swietle obowiazujacych przepisów (m.in. Rozporzadzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów),
 • bezpieczenstwa uzytkowników w odniesieniu do cech uzytkowych produktów,
 • wykorzystania cyfrowych modeli produktów, powstałych w duzej zgodnosci z wymaganiami klientów (personalizacja produktów i usług),
 • optymalizacji metod wytwarzania i dostarczenia produktu do klienta,
 • kreowania wysoce elastycznych procesów produkcyjnych, integrujacych cały łancuch dostaw,
 • integracji modeli pracy (maszyna – człowiek),
 • nowoczesnych, cyfrowych narzedzi marketingowych umozliwiajacych m.in. skuteczniejsze pozyskiwanie nowych klientów, budowanie lepszych relacji z obecnymi klientami,
 • obliczania sladu weglowego produktu/procesu - aspekty srodowiskowe,
 • zielonych technologii,
 • aktualnych metodyk badawczych dla poszczególnych grup produktów,
 • certyfikacji produktów (np. obuwia, rekawic oraz elementów składowych ninijeszych wyrobów i in.)
 • okreslenia na potrzeby sektorów nowych i/lub zaktualizowanych profili zawodowych i odpowiadajacych im umiejetnosci, w oparciu o klasyfikacje europejskich umiejetnosci, kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO).
Jak bedzie wygladac usługa?
Szkolenia on-line beda prowadzone przez wykwalifikowana kadre i dostepne na E-learningowej Platformie Cyfrowej (EPC), umozliwiajacej udostepnianie kursu w formie plików filmowych i prezentacji oraz konsultacje online. Przewiduje sie przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie pakietów szkoleniowych zawierajacych wzory omawianych materiałów, które zostana przesłane uczestnikom przed rozpoczeciem szkolenia.
Co zyskasz?
 1. Zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy dot. produktów przyszłosci z branz dotyczacych szkolenia,
 2. Aktualne trendy w zakresie bezpieczenstwa produktów, uzytkowników.
 3. Praktyczna wiedza w zakresie metodyk badawczych oraz certyfikacji produktów (oznakowanie, deklaracja zgodnosci).
 4. Weryfikacja mozliwosci zastosowania zielonych technologii, niskoemisyjnych procesów technologicznych w firmie.
 5. Zwiekszenie konkurencyjnosci firmy oraz jej produktów w zakresie kreowania nowych rozwiazan technologicznych.
 6. Optymalizacja procesów tworzenia nowych linii produktowych (projektowanie cyfrowe).
 7. Efektywne zarzadzanie modelami oraz szablonami.
 8. Minimalizacja zuzycia materiałów.
 9. Wykorzystanie opracowanych nowych i/lub zaktualizowanych profili zawodowych i odpowiadajacych im umiejetnosci, w oparciu o klasyfikacje europejskich umiejetnosci, kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO).

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy ich, aby stworzyć bardziej osobiste doświadczenie. Jeśli jednak nie czujesz się z tym dobrze, możesz zmienić sposób działania plików cookie w ustawieniach przeglądarki.